За нас

ДГ Щастливо детство в новата си сграда  е открита на 01.06.1990 година деня на детето.

Работели са 3 групи, но постепенно децата започнали да намаляват и сега функционира 1 смесена група с деца от 3 до 7 годишна възраст.

Детската градина се намира в село Чомаковци. Това село е на 5 км от град Червен бряг, който е общински център. От 2007 година с конкурс директор става Соня Христова. През 2009 г. от 01.03., като филиал на детската градина поради оптимизация на детските градини става детската градина в село Девенци. Там училището е закрито и преминало в училището в Чомаковци.

От 01.02.2012 година полудневната група в село Сухаче също става филиал на детската градина в село Чомаковци, а от 2015 година полудневната група се преобразува в целодневна група.

През 2010 година детската градина в Чомаковци работи по проект към ЦОИДУЕМ Всички заедно можем повече финансиран от Община Червен бряг. Със средствата от проекта беше закупен компютър и принтер за нуждите на учители и деца.

От  2014/15 година децата получават плод по схемата Училищен плод към фонд Земеделие.а от 2016г. и по схема „Училищно мляко“.

Всяка година работим по проект за развитие на физическата култура и спорта на децата.